คำถาม

ตอบ – คุณสามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมเมื่อไรก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ ในหัวข้อที่ทางเราได้สอนคุณ

ตอบ – ทางเรายินดีเป็นโค้ชให้ตลอดไปจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ

ตอบ – ทางเรายินดีครับ เพราะทางเราก็เป็นโค้ชให้หลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

ตอบ – ทางผู้สอนมีเครดิตและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จากประสบการณ์ของผู้สอนทั้งหมด ได้ทำงานในต่างประเทศจริง และประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ตอบ – การเรียนทาง Webinar มีความรู้เที่ยบเท่ากับเสมือนคุณได้อยู่ในห้องเรียน และสามารถสนทนากับเพื่อนร่วมห้องได้ พร้อมกับมี Slide และ Power Point ในการอธิบายในข้อมูลต่างๆได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

คอรส์ของเรารับประกันว่าคุณจะได้รู้ทุกอย่างในวันนั้นๆ จะไม่มีการหลอกขายโปรแกรม์เพิ่มเติมให้อีก คุณสามารถเอาความรู้นี้ไปใช้กับงานจริงๆได้เลย

การเรียนออนไลน์จะง่ายกว่าการเรียนในห้องเรียน เพราะจำนวนผู้เข้าเรียนจะไม่เยอะ ทางโค็ชสามารถอธิบายได้ง่ายกว่าตัวต่อตัว และสามารถเห็นคำถามของคุณและสามารถตอบคำถามของคุณได้ตรงเป้า พร้อมกับภาพประกอบต่างๆได้ดียิ่งขึ้น