เมื่อคุณเรียนจบจากคอรส์ของเรา คุณจะได้อะไร

 • มีการตัดสินใจที่เป็นมืออาชีพระดับโลก
 • มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น
 • มองธุรกิจได้ทะลุ และชัดเจนมากขึ้นในการลงทุน
 • รู้ขั้นตอนในการทำเงินพันล้านในเวลาอันรวดเร็ว
 • รู้ระบบในการขายสินค้าให้กับต่างประเทศ
 • เรียนรู้กฏหมายและวิธีการลงทุนในต่างประเทศ
 • วิธีการทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
 • วิธีการเริ่มธุรกิจโดยไม่มีทุน และหาทุนในต่างประเทศ
 • วิธีสร้าง Franchise ให้ทั่วโลกได้รู้จัก
 • เปลื่ยนวิธีคิดให้ได้เงินพันล้านในเวลาอันสัน
 • การสร้างภูมิคุ้มกันให้ไม่เจ็ง และคิดแบบ Billionaire
 • การหาหุ้นส่วนที่ถูกคน หา Connection ที่ถูกจุด
 • วิธีการสร้าง Brand name สินค้าให้เป็นที่รู้จักจากทั่วโลก
 • ลงทุนร้อย แต่ได้เงินล้าน
 • วิธีการชนะคู่แข่ง แบบไม่ต้องลงทุน
 • การกำจัดการกวาดกลัว เพื่อความสำเร็จ
 • การทำเงินล้านแบบไม่สร้างหนี้
 • การลงทุนให้ได้พันล้าน แบบไม่ใช้เงินตนเอง
 • การลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และไม่เสี่ยงมาก
 • เมื่อคุณล้มแล้วจะลุกอย่างไร
 • วิธีการสร้างฝันให้เป็นจริง
 • ถ้าใครดูถูกคุณว่าชีวิตล้มเหลว ทำวิธีไหนที่ทำให้เขาต้องยอมแพ้คุณภายใน 3 เดือน